Plavba z Týna nad Vltavou do Prahy

Vyplouváme 12.7. od městského mola v Týně nad Vltavou v 16:10 hod. Plujeme na naší kajutové lodi s cestovní rychlostí 11-12 km/hod. Obloha je tu jako každoročně touto dobou zamračená a uplakaná. Máme radost, že je alespoň teplo.  Týn nad Vltavou má jednu velkou výhodu. Nákupní možnosti jsou tu na dosah, vše potřebné pro plavbu si koupíme kousek od lodi na týnském náměstí.

Týn nad Vltavou - vyplouváme

Vyplouváme od městského mola

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Momentální teplota vody je 21° C, na koupání to tu však nevypadá. Voda zde není příliš čistá.

Cestou z Týna nad Vltavou směrem k první plavební komoře Kořensko někdy využíváme možnosti přespání na řece Lužnici. Ústí řeky Lužnice poznáte podle kapličky, která je na soutoku dobře viditelná. Je na 202. vltavském ř. km. Asi 1,2 km od ústí jsme na pravém břehu Lužnice už několikrát přenocovali. Nocleh je tu velmi příjemný, čeká tu na nás vždy klid a pohoda, ráno nás probouzí ptačí zpět. Nádherné jsou tu večery, kdy chystáme piknik. Břeh je tu nízký, travnatý a rovný. Ideální místo pro posezení v trávě a také pro večerní koupání. V červenci bývá voda Lužnice příjemně teplá.

Soutok Vltavy a Lužnice

Soutok Vltavy a Lužnice

20150714_212609

Večer na Lužnici

Po naší neblahé zkušenosti vás musím upozornit, abyste si nespletli správný vjezd na Lužnici. Stalo se nám, že jsme odbočili kousek vedle do pískovny a přihodila se nám velmi nepříjemná věc. Zde si můžete přečíst celý příběh.

Dnes je úterý, plavební komora Kořensko proplavuje. Má omezenou provozní dobu. Doporučuji ověřit si před plánováním plavby provozní dobu plavebních komor na webových stránkách Povodí Vltavy nebo Labe nebo na stránkách informačního systému Lavdis.

Před půl pátou se blížíme k plavební komoře Kořensko. Na semaforu svítí zároveň červené a zelené světlo, komora se pro nás připravuje, obsluha komory nás zaregistrovala na kamerách. Nebylo třeba se hlásit. Jsme tu úplně sami, žádná loď na dohled. Proplavení začíná v 16:40 hod., komora je opatřena plováky, odpadá tedy přehazování lana z jednoho vázacího prvku na druhý.

Plavební komora Kořensko

Plavební komora Kořensko

Jedeme po proudu, zelené bóje jsou vlevo a červené vpravo. V tomto úseku je dobré poctivě je obeplouvat ze správné strany. Míjíme řopík a zatopený jez. Občas se tu vyskytují místa, kde je jen pár desítek cm vody, těm, co mají větší ponor, se určitě vyplatí zapnout v těchto místech hloubkoměr. V červenci 2015 se nám stalo, že hloubkoměr ukazoval hloubku jen o pár cm více, než máme ponor. Se zatajeným dechem a s minimální rychlostí jsme mělčiny úspěšně propluli. Dokonce jsem uvažovala, že vlezu do vody a loď tímto ne dlouhým úsekem potlačím. Tak nějak se mi nechtělo smiřovat s faktem, že přijdeme o vrtuli. Náhradní s sebou nevozíme. 🙂

Řopík

Řopík koukající z vody

Po cestě míjíme spoustu rybářů na pramicích i sedících na břehu. Je vidět, že tu ryby zřejmě jsou, občas nám některá zapózuje před přídí a ukáže své bělostné tělo. Občas nás připluje přivítat kachní rodinka a loudí něco k snědku. Od 193. ř. km se voda začíná podobat špenátové polévce. Teplota vody je 24° C a na koupání to stále nevypadá. 🙁 Koukáme před sebe směrem na Orlík, začíná se vyjasňovat. Podél obou břehů se na mnoha místech griluje, grilované masíčko nebo buřtíky jsou cítit až do lodi. Léto je v plném proudu.

Po pár dalších kilometrech se probouzí hlad, plánujeme, kde dnes zakotvíme na přespání. Rádi bychom nějakou osamělou plážičku s možností koupání; zelená barva ve vodě ubývá. V 19:30 hod. nacházíme na 171,50 ř. km v Sobědražské zátoce vhodné místo pro přenocování bez dalších obsazených lodí (je tu pár prázdných houseboatů) a s mírným lesním terénem pro večerní procházku. Jdeme se vykoupat, projdeme se po okolí, nachystáme gril a něco dobrého na něj a budeme užívat krásného letního večera. Sice to na oblohu plnou hvězd nevypadá, ale nevadí.

Sobědražská zátoka

Sobědražská zátoka

V noci opět vydatně pršelo, tento týden již poněkolikáté. Během ranní procházky lesem je zřejmé, že je ještě nedávno vyprahlá půda dostatečně promočená a že brzy porostou houby. Po vydatné snídani v podobě chia pudinku se vydáváme na další úsek plavby. Vyplouváme v 9:45 hodin z liduprázdné zátoky, obloha se začíná vyjasňovat a je krásně teplo.

V 10:10 hod. míjíme hrad Zvíkov. Doporučuji návštěvu hradu spojenou s výbornou pivovarskou kuchyní v obci Zvíkovské Podhradí. K pivovaru se dostanete nejkratší cestou přes les odbočením z Vltavy na řeku Otavu. Poplujete za hrad Zvíkov, kde je označeno místo pro kotvení malých plavidel. Cesta vede strmě do kopce, není vhodná pro turistiku za deště nebo těsně po něm. 🙂

Hraz Zvíkov

Hrad Zvíkov

Pivovar

Interiér pivovarské restaurace

V 11:00 hod. zastavujeme na malé zlatavě písčité plážičce na dohled Žďákovského mostu. Překvapuje nás, jak málo lodí jsme dosud potkali. O víkendech se to tu loděmi všeho druhu jen hemží, nyní je tu klid a ticho. Jdeme se projít, břeh je tu pozvolný, travnatý olemovaný listnatými stromy.

Pláž

Pláž před Žďákovským mostem

V 11:45 hod. zastavujeme na 158. ř. km u mola v Marině Orlík. Dobře tu vaří, jde se na oběd. Na molech je k dispozici pitná voda, elektřina, v areálu maríny jsou sprchy a bazén. Velmi rádi tu zastavujeme, jsou tu milí lidé, vždy tu vládne klid a pohoda. Vše se tu řeší s úsměvem.

Marina Orlík

Marina Orlík

V 15:35 hod. se vydáváme od mola Mariny Orlík na další část plavby. Orlíku si chceme užít ještě 2 dny. Hned po vyplutí z Mariny Orlík se nám otevře nádherný výhled na hrad Orlík. Jeho návštěvu protentokrát vynecháme a plujeme dál. Začíná pro nás nejkrásnější část Orlíku.

V 16:10 hod. nacházíme na 154. ř. km krásné písečné místo s mírným lesnatým svahem. Jsme tu opět úplně sami. Voda má 24° C a již nekvete. Večer se procházíme po okolí. Rostou tu maliny a jsou už krásně červené. Mňam!

154

Plážička na 154. ř. km

Později se obloha definitivně zatahuje, prší a prší a prší až do rána. 14.7. se probouzíme brzy do uplakaného rána, dle předpovědi počasí má pršet téměř celý den. Co se dá dělat. Nasnídáme se a bereme do rukou knížky, ven se jít v tomto lijáku nedá. Ještě dnešek chceme strávit na Orlíku. Zapínáme na chvíli topení. Okolní teplota rapidně poklesla. Teplota vody v Orlíku je o 10° C vyšší než teplota vzduchu.

V 9:30 hod. vyplouváme na další úsek plavby po Orlíku. Po hodině plavby připlouváme na Popelíky na 145,40 ř. km. Obloha je stále zatažená a vytrvale prší. Zabavíme se přípravou oběda.

Popelíky

Kotvíme na Popelíkách

Při vaření oběda vzpomínám na minulé léto, kdy bylo krásné slunečné počasí a my jsme si naplno užívali zdejších krásných žlutých písečných pláží. Na Orlíku je jich hodně, někde i jedna vedle druhé. Využívali jsme je opravdu často. Loď do nich vplula jako do peřinky, průzračná teplá voda zvala ke koupání, sluníčko nás častovalo svými zlatavými paprsky. Naprosto dokonalá dovolená. Jsme teplomilní, rádi se sluníme a koupeme, ideálnější dovolenou si dokážeme jen těžko představit.

Odpoledne přestává pršet a mráčky se protrhávají. Jde se na procházku, odměnou nám jsou lesní jahody pár metrů od lodi. Cestou jsme nasbírali ještě třešně a maliny. Máme radost.

Z osamělé zátoky se k večeru stává lidnatá. Připlouvá 6 plachetnic a postupně dávají dolů stěžně. Je zřejmé, že ráno poplují směrem ke zdvihadlu na hrázi. Se vztyčenými stěžni není možno na zdvihadlo vplout.

V pátek 15. 7. vstáváme brzo, abychom nestáli velkou frontu u hráze. Vyplouváme v 7:15 hod. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad, ke hrázi připlouváme v 7:20 hod. a jsme tu úplně sami. Nebudeme se tedy moc zdržovat. Máme před sebou poměrně dlouhý úsek plavby. V dálce vidíme přijíždět další dvě lodě.

V 8:00 hod. nám přijíždí klec. Zdvihadlo Orlík je na 144,65 ř. km. Vjedeme do klece, povolíme boční trubky, loď zabezpečíme a klec se s námi pomalu posouvá nahoru. Na plošině se otočí zádí vpřed a začíná pomalá cesta z hráze strmě dolů. Po patnácti minutách sjíždíme pod hrází opět na vodu.

zdvidahlo Orlík

Zdvihadlo Orlík

 

Klec

Klec zdvihadla Orlík

Zdvihadlo pod hrází

Koleje zdvihadla

Blížíme se k plavební komoře Kamýk nad Vltavou na 134,73 ř. km. Z dálky vidíme, že svítí zelená, můžeme vplout bez čekání. Proplavení začíná v 9:05 hod. Obsluha komory si zapisuje evidenční číslo našeho plavidla. Tato komora je osázená plováky, proplavování je tedy snadnější. Je jen nutné si pohlídat, kde plovák končí svou cestu. Jeho konec je označen nápisem POZOR! Nejezdí až dolů. Kořenská komora je jediná na Vltavě, kterou se při výjezdu proplouvá pod výsuvnou stěnou, jež je při proplavování komorou pod vodou. Po vysunutí se z ní řinou proudy vody.  Pokaždé tedy při vyplouvání z komory dostaneme osvěžující vodní spršku.

Kamýk nad Vltavou

Sprška na Kamýku

DSCN4883

Přístav Kamýk nad Vltavou

Plujeme pomalu a kocháme se okolím. Sluníčko si z nás stále dělá legraci a vykoukne na nás jen občas. Potkáváme jen velmi málo lodí. Rekreační střediska po obou březích zejí prázdnotou. Je znát, že sluníčko má na návštěvnost rozhodující vliv.

Po malé přestávce na oběd kousek za ústím potoka Mastník na 104,50 ř. km se vydáváme na dnes poslední úsek plavby. Ve 14:15 hod. připlouváme do Punčochářova potoka na 95,50 ř. km, který je jedním z našich oblíbených slapských míst. Je tu nádherně. Voda je průzračná, teplota je 21° C. Vzhledem k nízké teplotě vzduchu se plavání pro dnešek vzdáme. Vidíme to na grilování na břehu pod modřínem.

Punčochářův potok

Ráno na Punčochářově potoce

V sobotu ráno se probouzíme do krásného slunečného dne. V zátoce pobudeme celé dopoledne. Rozcvičíme se výšlapem vysoko do kopce; po dlouhém sezení v lodi je to příjemné povyražení. Po obědě se vydáváme na jezero užít si slunečních paprsků. Kolem nás proplouvá spousta plachetnic, motorových člunů i pramiček. Pozorujeme vodní lyžaře, jak si užívají rychlé jízdy ve vlnách. Nádherná podívaná. Vedle probíhá výuka plachtění. Žák má trošku potíže s nastavováním plachet, ale každou chvílí se to lepší. Sedíme na přídi a necháváme sluneční paprsky, ať potěší naše těla. Sluníčko nám po uplakaných dnech hodně chybí. 🙂

K večeru se vydáváme za našimi přáteli do Sladovařské zátoky plné houseboatů. Do zátoky vplouváme na 95. ř. km. Při vjezdu míjíme krásný upravený areál Modré loděnice. S našimi přáteli máme domluvenou večerní procházku po Ždáni a následné grilování na mole před houseboatem. Večer je poměrně chladno, na červenec až nezvykle. Ke spánku se ubíráme hodně pozdě. V noci je několikrát slyšet zvukový signál rybářských prutů. Někdo bude mít zítra dobrý oběd.

Sladovařská zátoka

Sladovařská zátoka

Nedělní probuzení je do krásného dne, na stromech před okny nám předvádí své akrobatické kousky veverka. Ptáčci zpívají, kolem lodi proplouvá kachní rodinka s deseti potomky. Znovu je slyšet silný zvukový signál některého z četných rybářských prutů zde v zátoce. Majitel prutu ještě asi spí, pronikavý zvuk je přerušovaně slyšet asi půl hodiny, to se buď chycená ryba unavila nebo konečně rybáře vzbudil pronikavý zvuk.

pohoda na palubě

Pohoda na palubě 

Dnes nás čeká poslední úsek naší červencové dálkové plavby. Do Prahy potřebujeme přibližně ještě 4-5 hodin. Záleží na tom, kdy nás přepraví slapský traktor a jak budou navazovat jednotlivá proplavení přes plavební komory.

Ze Sladovařské zátoky vyplouváme v 8:25 hod. V zátoce je ticho a prázdno. Zdejší osazenstvo ještě spí. V 8:40 hod. připlouváme ke slapské hrázi na 91,60 ř. km. Na převezení čekají 2 nám známé lodě. Jedna právě najíždí na vlek. Čekání si zkracujeme snídaní. V 9:05 hod. jde na řadu další loď. Do řady za nás se řadí nafukovací raft a další motorová loď. Od hráze odplouvá loď dozoru Plavebního úřadu.

V 9:35 hod. přijíždí traktor pro nás. Připlouváme na vlek, chytáme se klanic, uvazujeme loď lanem ke vleku a pomalu vyjíždíme z vody. Začíná třasavá  desetiminutová cesta přes hráz. Co není v lodi upevněné, padá a lítá. 🙂 V 9:50 hod. jsme zpět na vodě. Loučíme se s obsluhou a plujeme dál po proudu.

Traktor Slapy

Za traktorem na Slapech

Telefonicky se spojujeme se dvěma loděmi, které slapský traktor převezl před námi. Sdělují nám, že jim právě Štěchovická plavební komora otvírá vrata pro vplutí. Nespěchají, souhlasí, že na nás počkají. Voláme na Štěchovickou plavební komoru a obsluha nám potvrzuje, že čekání je možné, nemá hlášenou žádnou loď z dolní vody.

Ke Štěchovické plavební komoře připlouváme na 83,35 ř. km v 10:25 hod. Proplavení začíná v 10:30 hod. Štěchovická komora je osázena plováky, proplavení je tedy opět snadnější.

Štěchovice

Štěchovická plavební komora

Po půl hodině plavby míjíme pravidelnou linku na Slapy; osobní loď Vltava. Je plná turistů, vzájemně se zdravíme a několik cestujících si nás fotí.

V 11 hod. na 79,10 ř. km míjíme ostrov Kylián v Davli. Kylián je naše oblíbené víkendové místo. Na 78,5 ř. km proplouváme místem soutoku Vltavy se Sázavou. Doporučuji vám návštěvu davelského řeznictví a hned vedle cukrárny, která se nachází v centru. Obě provozovny jsou skvěle zásobeny čerstvým zbožím. Loď je možné vyvázat na krátkou dobu pod nádražím Davle na jednom z mol. Do centra Davle se dostanete za pár minut přes most pro pěší a cyklisty.

Davle

Davle

Další příjemná zastávka může být v Marině Měchenice s možností návštěvy restaurace a cukrárny Fregata. Z Měchenic plujeme dál, míjíme lyžařskou dráhu. Zde je řeka široká, mnohdy ji v parném létě využíváme pro koupání.

Fregata

Fregata Měchenice

Do plavební komory Vrané nad Vltavou na 71,37 ř. km vplouváme v 11:45 hod. Je otevřená, na semaforu svítí zelené světlo. Čekáme na další, pomaleji připlouvající lodě. Proplavení začíná ve 12:00 hod. a je nás tu celkem 5. Proplouváme Strnady, Zbraslaví a Komořany. Podél břehů je živo, po pravoboku míjíme spoustu cyklistů a in-line bruslařů.

Ve 12:35 hod. na 63,75 ř. km proplouváme kolem soutoku řeky Berounky a Vltavy v Lahovicích. Při ústí posedává několik rybářů. Vaříme si oběd a duševně se připravujeme na vylodění. Po týdnu plavby se nám pochopitelně nechce domů, rádi bychom pokračovali.

Soutok

Soutok Berounky a Vltavy

Před plavební komoru v Modřanech na 62,21 ř. km připlouváme ve 12:45 hod. Na semaforu svítí červená. Komora proplavuje lodě nahoru. Přivazujeme se u čekacího místa pro malá plavidla.  Proplavování začíná ve 12:55 hod.

Modřany

Plavební komora Modřany

Po proplavení míjíme branické ledárny, most Inteligence, Barrandovský most, Žluté lázně, Veslařský ostrov, Císařskou louku, Jacht klub Cere a majestátní Vyšehrad.

Doporučuji navštívit pražskou náplavku na Rašínově nábřeží hned za železničním mostem. Zvláště večer to tam žije. Je možné se občerstvit buď na souši u stánků nebo na kotvících lodích. Osvětlená Praha je z tohoto pohledu působivá.

Budete-li mít zájem v Praze pobýt přes noc, je možné si kotvení domluvit v některém z klubů hned v několika pražských přístavech např. v Podolském, Smíchovském nebo Holešovickém.

Dnešní plavba končí, je 13:35 hod. a na 56,5 ř. km vplouváme do našeho domovského přístavu na Smíchově. Přeji si, aby popis naší dálkové plavby splnil svůj účel a to ten, abyste odhodili případné obavy a také se pustili na svou dobrodružnou cestu po českých řekách na vaší nebo vypůjčené lodi. Na vodě lze zažít spoustu nezapomenutelných zážitků. Loď je příjemné místo k vypnutí, zahození starostí za hlavu.  Užívejte si na ní krás kolem sebe.

Těším se, až se s vámi někdy potkám na vodě. Mně i naši loď určitě bez problémů poznáte.

Bude mi potěšením, podělíte-li se i vy o vaše vlastní zážitky z plaveb. Vaše příspěvky mohou být uveřejněny v rubrice příběhy čtenářů.

Ahooooj na vodě!

Ahoooj

 

Tipy na nocleh na Orlíku: 182. ř. km Podolsko s možností stání u mola v blízkosti kempu se sprchou a občerstvením. Soutok Otavy s Vltavou na 1. ř. km řeky Otavy s působivým výhledem na hrad Zvíkov. Marína Orlík na 158. ř. km s možností sprch, elektřiny, čerpání vody a dobré kuchyně v tamní restauraci. 150,50 ř. km Šturmovky s překrásným místem na koupání a večerní grilování. Možnost nákupu na 149. ř. km Trhovky. Lavičky na 147,50 ř. km, místo, které je vhodné jako poslední zastávka na noc před cestou na zdvihadlo Orlík

Tip na nocleh na přehradě Kamýk: 133,75 ř. km ochranný přístav Kamýk nad Vltavou. Malebné místo s možností nákupu za mostem přímo v Kamýku nad Vltavou

Tipy na nocleh na Slapech: Oblíbili jsme si přespání v ústích potoků do slapské přehrady. Na 107. ř. km je malebné místo Musík, na 111. ř. km Smilovice s mírným svahem od břehu s občasnou možností houbaření, na 95,50 ř. km Punčochářův potok, tam lze občas najít i hřibovité houby. Houbaře to místo příliš neláká, protože od vody vede strmá stráň.

 

Pár informací na konec

Komunikace s plavební komorou probíhá v našem případě pomocí VHF vysílačky.

Pro ostatní, kteří nemají vysílačku k dispozici, je možné použití mobilního telefonu:

Vysílací kanál plavebních komor na Vltavě je 9.

Telefonní čísla na plavební komory, zdvihadlo Orlík a traktor na Slapech:

Kořensko  724 138 726
zdvihadlo Orlík 318 694 113
Kamýk nad Vltavou 318 677 119
traktor Slapy 257 740 482
Štěchovice 257 740 263
Vrané nad Vltavou 257 760 311
Modřany 724 170 454S

Říční kilometry jednotlivých plavebních komor:

Kořensko  200,40
zdvihadlo Orlík 144,65
Kamýk nad Vltavou 134,73
traktor Slapy 91,60
Štěchovice 83,35
Vrané nad Vltavou 71,37
Modřany 62,21
Provozní doba plavebních komor je různá, doporučuji se předem informovat buď na Povodí Vltavy či Labe nebo na informačních stránkách Lavdis.

Celkově uplutých říčních kilometrů: 148

Počet plavebních komor vč. zdvihadla Orlík a traktoru na Slapech: 7

Přístavy na Labi a Vltavě.

Podrobné informace o proplavování plavebními komorami naleznete v elektronické publikaci Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech.

Co vše je vhodné udělat před vyplutím, si můžete přečíst v elektronické publikaci 12 rad před vyplutím, aby se plavba nestala noční můrou.

Pokud byste si také chtěli vyzkoušet plavbu po Vltavě a nevlastníte žádnou loď. Podívejte se sem, možná si nějakou plavbu vyberete. Rádi vás přivítáme na palubě.

Iveta Richterová

Miluji plavbu na motorové lodi, mám více jak dvacetileté zkušenosti s prodejem lodního příslušenství. Jsem provozovatelkou plaveb pro radost na Vltavě v Praze i mimo ni. Předávám informace všem, kteří potřebují poradit s plavbou v ČR, s motorem či příslušenstvím na své nebo pronajaté lodi. Vás ostatní, kteří nevlastníte loď a rádi byste pluli, zvu na naše plavby. Více informací zde>> Jsem autorkou ebooku Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech. více informací zde>> Napsat mi můžete na plavby@ivetarichterova.cz Můj příběh si můžete přečíst zde>>
  • 12 rad před vyplutím, aby se plavba nestala noční můrou.

    Praktické rady před vyplutím pro každého.

  • Přihlášení plavidla na SPS snadno a rychle

    Průvodce papírováním krok po kroku pro úspěšnou cestu na úřad.

  • Ebook Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech

  • Romantické večerní plavby Prahou na lodi AMBER