Plavba z pražského Smíchova na Žernosecké jezero

Mnohé z vás zajímá, jak to vlastně chodí na českých vodních tocích. Ptáte se, kolik času je třeba na proplutí z různých částí republiky do cílových míst na Labi nebo Vltavě.  Dále vás zajímá, co vás může čekat v plavebních komorách a co je třeba udělat.

V příštích článcích vám přiblížím plavby po Vltavě i Labi mnou a mým mužem aktuálně absolvovaných. Plujeme na naší kajutové lodi s cestovní rychlostí 11-12 km/hod.

První plavba vás provede říční trasou z Prahy Smíchova na Žernosecké jezero poblíž Lovosic.

mapa

Vyplouváme 2. července v 7:50 hod ze Smíchovského přístavu, který je naším domovským. Počasí nám přeje, je slunečno, 22°C. Teplota vody ve Vltavě je 17°C. Protože je sobota, máme velkou výhodu. Naproti na náplavce na Rašínově nábřeží právě probíhají pravidelné farmářské trhy. Není nad to, když se vám naskytne příležitost pořídit čerstvé potraviny přímo u vody, kam si zajedete pohodlně lodí. Nakoupili jsme spoustu čerstvé zeleniny a ovoce, domácí vajíčka a uzeniny, nádherně vypadající pečivo, borůvkové řezy ke snídani a čerstvou kytičku do vázy.

kytička

Po nákupu jsme si uvařili kávu, snědli výborné borůvkové řezy a vydali se na první úsek plavby. Smíchovská komora nám hlásí, že proplavení bude možné společně s linkou osobní dopravy směřující do ZOO. Smíchovskou komorou proplouváme v 9:10 hod. (Kontakty na plavební komory najdete na konci tohoto článku nebo na stránkách jednotlivých povodí, nebo na informačním servisu Lavdis). Po proplavení míjíme nejkrásnější části historické Prahy, proplouváme pod Karlovým mostem. Symbolicky si připíjíme malou skleničkou červeného vína, dnes máme výročí naší společné cesty životem.

přípitek

Následuje další plavební komora, tentokrát Štvanice. Obsluha komory nám dává pokyn, že se máme přivázat k čekacímu stání před vjezdem do komory. Máme počkat na linku do ZOO, připravuje se pro nás velká komora (obsluha komory určuje, kterou komorou se bude proplavovat v návaznosti na momentální plavební situaci.) Obsluha plavební komory nám rovněž dává informaci, že po vplutí linkové lodě do komory máme vjet za ní. Signalizace na semaforu bude červená, obsluha nám dává svolení jet na červenou. Proplavení komorou začalo v 9:35 hod.

smíchov

Smíchovská plavební komora

štvanice

Před plavební komorou Štvanice

V 9:55 hlásí kapitán, že se přehřívá a potřebuje se zchladit. Teplota na sluníčku je 32° C. Usedám za kormidlo a kapitán se ochlazuje studenou sprchou na zádi. Vypadá to, že je řádně  znaven sluníčkem a ulehá k odpočinku.

za kormidlem

Proplouváme méně působivou částí Prahy, Holešovicemi, čeká nás další proplutí komorou. Poblíž vjezdu do Holešovického přístavu potkáváme nám známou loď Barča, která pluje s mým bratrem a jeho ženou. Jedou na dovolenou opačným směrem než my. Prohodíme pár vět a plujeme dál. Osobní loď je již u mola před ZOO. Probíhá výstup a nástup.

V 10:40 hod žádáme plavební komoru Podbaba o proplavení. Obsluha nám sděluje, že nám otočí malou, zpoždění bude 10 minut. Otočit malou znamená, že malá plavební komora se musí naplnit, aby bylo možné nás proplavit po proudu. Na semaforu svítí jedno červené a jedno zelené světlo. Je tedy zřejmé, že plavební komora se připravuje pro proplavení. Přivazujeme loď u čekacího stání pro malá plavidla před vjezdem do plavební komory. Proplavení probíhá od 10:50 hod.

Obsluha plavební komory se nás dotazuje, kam až máme dnes namířeno. Sdělujeme jí, že pravděpodobně stihneme Hořín. Máme slíbeno, že o nás uvědomí následující plavební komory, abychom se proplavením příliš nezdržovali.

podbaba

Plavební komora Podbaba

Nyní je před námi malebný klikatý úsek řeky Vltavy až k roztocké plavební komoře. Břehy lemují z obou stran skály. Klikatění řeky způsobuje ukládání rozličných nánosů na jejím dně a s tím jsou spojené i její různé hloubky. Musím si tedy hlídat značení bójkami. Jedu po proudu, na levoboku budu míjet zelenou a na pravoboku červenou. Bójky jsou tu umístěny někdy i uprostřed toku, je tedy důležité znát, kterou stranou je míjet.

Na pravobřežní komunikaci potkáváme dva jezdce na koni, kteří nakupují u stánku, aniž by sesedli z koní. Zajímavý způsob nakupování. 🙂

Díky radiové komunikaci vím, že se za chvíli budeme míjet s tlačným remorkérem. Vykoukl na mě za zatáčkou a nedává mi žádný signál. Míjíme se tedy levoboky.

Po pár desítkách minut na nás již z dálky svítí zelené světlo na semaforu roztocké plavební komory. Proplouvání začíná v 11:40 hod.

Blíží se čas oběda, vzhledem k parnému počasí si vystačíme s lehkým zeleninovým salátkem. Spotřeba pitné vody z Prahy je již 3 dvoulitrové lahve. Sluníčko nás nešetří, ale my jsme rádi, milujeme parné léto, opalování na palubě a koupaní.

salátek

Před dolánskou komorou se to začíná kabonit. Když jsme se ohlédli, bylo vidět, jak se k nám od Prahy přibližují černé mraky. Záhy se zvedl vítr a začala průtrž mračen, až stěrače nestíhaly. Takové osvěžení přišlo vhod. Byla to jen malá přeháňka, před námi už se to protrhává.

Proplavení v Dolánkách probíhá hladce, opět z dálky svítí zelená. Je 12:35 hod. Po proplavení potkáváme několik charterových plavidel s veselými posádkami natěšenými na plavbu.

V Kralupech nad Vltavou se v dosti širokém místě míjíme s nákladní lodí vezoucí písek. Před Nelahozevsí vidíme vodního lyžaře jedoucího slalom. Kapitán plavidla zrovna dává pokyn pro otočení. Ve velké rychlosti nám při otočce hodil vlnu, která probudila kapitána spícího v kajutě. 🙂 Vypadá to, že kapitán je již fit, změna počasí mu prospěla.

Před komorou Miřejovice tentokrát svítí červená. Hlásíme se vysílačkou na velín a žádáme o proplavení. Obsluha nám sděluje, že probíhá technická a komora se napouští, máme chvíli počkat. Proplavení začíná ve 13:30 hod.

Ve 14:23 vplouváme u Vraňan do úzkého Hořínského kanálu. Signální znak nám přikazuje plout maximální rychlostí 8 km/hod. Čas je dobrý, vypadá to, že bychom mohli dnes doplout dál než do Hořína. Hořínský kanál je plný nánosů, asi tudy proletěla velká průtrž mračen. Dokonce se tu opravuje i spadlé elektrické vedení a jsou zde polámané stromy podél silnice.

V 15:03 hod. se vysílačkou hlásíme na hořínskou komoru. Nikdo neodpovídá, zkoušíme to tedy mobilem. Škoda, že se loď, která nás v kanále předjela, nechala proplavit samostatně a nepočkala na nás. Obsluha komory hlásí, že se omlouvá, že vypadl proud a automaticky naskočila červená na semaforu. Za chvíli nás proplaví. Zjišťuje, kam máme dnes namířeno.  Proplavení začalo v 15:10 hod.

hořín

Plavební komora Hořín

Dáváme odpolední kávu a dnešní plavba pokračuje dál. V 15:34 hod jsme na soutoku Vltavy s Labem. Čas je výborný, dnes toho ještě hodně zvládneme. Zakoupili jsme si přístavní kartu, tak ji poprvé v životě vyzkoušíme na jednom z veřejných labským mol, které vybudovalo ŘVC. Z Mělníka do Dolních Beřkovic jedeme slalom, na hladině je spousta zlámaných větví a dalších blíže neidentifikovatelných předmětů.

V 16:05 se vysílačkou hlásíme na komoru Dolní Beřkovice. Milý ženský hlas nám sděluje, že máme připravenou velkou komoru. V komoře se nás obsluhující paní ptá, kam jedeme. Rozhodli jsme, že dnes dáme ještě Roudnici nad Labem. Paní nás upozorňuje, že poslední proplavení v Roudnici je možné v 19:45 hod. Proplavení v komoře Dolní Beřkovice začíná až v 16:33 hod, čekali jsme, než připluje hotelová loď Florentina.

beřkovice

Plavební komora Dolní Beřkovice

Podél Labe sedí spousta rybářů, jsou jich zde celé zelené stanové osady. Ryby chytají houfně všichni rodinní příslušníci. Panuje dobrá nálada. Během naší plavby žádný rybář rybu z vody nevytáhl. 🙂

Nad plavební komorou Štětí se pasou kravičky a v pozadí je vidět hora Říp. Komora je pro nás již připravena, svítí zelená. Je 17:33 hod. a hladina se pomalu snižuje na další úsek plavby.

štětí

Plavební komora Štětí

Ozývá se hlad, plánujeme, co dobrého si dnes připravíme k večeři. Zvítězil grilovaný hermelín se zeleninou. Už se nemůžeme dočkat. Poprchává, grilovat se tedy bude přímo na lodi.

V 18:38 se hlásíme na komoru Roudnice na Labem. Obsluha nám sděluje, že rozsvítí zelené světlo, vplout můžeme do malé plavební komory. V 18:45 hod. se proplavujeme sami, posádky ostatních lodí si zřejmě našly noční kotviště dříve než my. Pro dnešek nás čeká posledních 5,5 km plavby. Během proplavování nás obsluha komory upozorňuje na to, že se ve velké plavební komoře proplavuje velká hotelová loď Elbe Princess, ať si tedy dáme po proplavení pozor, abychom se nesrazili.

roudnice nad labem

Plavební komora Roudnice nad Labem

V 19:15 připlouváme k molu v Libotenicích na ř. k. 803,40. Vypadá to, že tu budeme nocovat sami. Ke kotvení si můžeme vybrat libovolné molo.

libotenice

Veřejné molo v Libotenicích

V neděli 3.7. po ranní procházce „zvedáme kotvy“ v 8:55 hod. Kolem nás právě proplouvá tlačný remorkér. Vypadá to, že v plavební komoře nebudeme sami. Na obloze se pohybují mráčky a svítí sluníčko. Teplota je 22° C. Odnímáme plátěnou střechu a zveme slunce k nám do lodi. Teplota okolní  vody je  18° C, hladina se po včerejší průtrži mračen vyčistila a uklidnila. Proud vody  je rychlejší, než byl včera.

amber

Ráno před vyplutím

Radiově se spojujeme s tlačným remorkérem, který nám potvrzuje, že na následující plavební komoře v Českých Kopistech lze přepravit ve velké komoře jeho i nás.

Po 3 km se tlačný remorkér hlásí na plavební komoru České Kopisty a zároveň  nahlásí i nás. Obsluha komory bere na vědomí a sděluje, že je pro nás pro oba připravena velká komora. Následuje radiové spojení mezi tlačným remorkérem a námi, kapitán remorkéru nás uvědomuje o tom, že nás na komoru nahlásil (již jsme věděli, protože máme vysílačku online) a prosí nás, ať se přivážeme před plavební komorou a počkáme, až on vpluje, aby nedošlo k nějakým komplikacím. Potvrzujeme, že jsme informacím rozuměli.

Do komory jsme nechali nejprve proplout remorkér a následně jsme pluli my a ještě jedna rekreační loď. Proplavování začalo v 9:50 hod. Obsluha komory nám sděluje, že po proplavení máme vyplout nejprve my, poté druhé rekreační plavidlo a nakonec tlačný remorkér.

české kopisty

Plavební komora České Kopisty

V 10:42 hod. se hlásíme na poslední komoru v Lovosicích. Obsluha se ptá, jak daleko od nás je tlačný remorkér, doporučuje nám, abychom se vyvázali před komorou a počkali společně s druhou rekreační lodí, až remorkér vjede do komory. Je pro nás připravena malá komora, prý se všichni vejdeme.

Přivážeme se do komory pár metrů za tlačným remorkérem a obsluha nám sděluje, že stojíme nad klapkou a máme si přeparkovat. V komoře chybí na zdi červená linka, která na klapku upozorňuje. Proplavení začíná v 11:15 hod. Pod komorou se zdravíme s několika posádkami německých lodí. Na vjezdu do kanálu se zdravíme s policejním člunem, spěchá na proplavení nahoru s ostatními plavidly.

Do jezera vplouváme v 11:40, signální znak nám přikazuje snížit rychlost na 5 km/hod. Bójky nás navedou před mola Mariny Labe. Máme štěstí, je tu hned několik volných míst. Mola jsou označena červenými a zelenými čtverečky, podle toho poznáme, kde je volno a kde zrovna loď odjela a vrátí se.

vjezd

Vjezd do jezera

jezero

Žernosecké jezero

molo

U mola

Teplota vody je 22° C a na obloze se prohání mráčky. Je krásný letní den. Naše lodní putování je u konce. Nahlásíme se na recepci, momentální poplatek je 27 Kč/m délky lodě a den. Sprcha je za 50 Kč na osobu. Tak zase někdy příště ahooooj!

Pár informací na konec

Komunikace s plavební komorou probíhá v našem případě pomocí VHF vysílačky.

Pro ostatní, kteří nemají vysílačku k dispozici, je možné použití mobilního telefonu:

Vysílací kanál plavebních komor:

Vltava 9
Labe 14

Telefonní čísla na plavební komory:

Smíchov 251 510 546
Štvanice   602 545 932
Podbaba 724 719 205
Roztoky 724 735 462
Dolánky 602 312 992
Miřejovice 724 736 671
Hořín 602 778 751
Dolní Beřkovice 315 692 195
Štětí 416 812 463
Roudnice nad Labem 416 837 429
České Kopisty 416 782 237
Lovosice 416 532 333

Říční kilometry jednotlivých plavebních komor:

Smíchov  53,80
Štvanice  50,69
Podbaba 43,50
Roztoky 36,08
Dolánky 27,00
Miřejovice 18,00
Hořín 0,90
Dolní Beřkovice 830,60
Štětí 818,70
Roudnice nad Labem 808,80
České Kopisty 795,30
Lovosice 787,40
Vjezd do jezera 783,90
Provozní doba plavebních komor je různá, doporučuji se předem informovat buď na Povodí Vltavy či Labe nebo na informačních stránkách Lavdis.

Celkově uplutých říčních kilometrů: 110

Počet plavebních komor: 12

 

Přístavy na Labi a Vltavě.

Podrobné informace o proplavování plavebními komorami naleznete v elektronické publikaci Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech.

Co vše je vhodné udělat před vyplutím, si můžete přečíst v elektronické publikaci 12 rad před vyplutím, aby se  plavba nestala noční můrou.

 

Iveta Richterová

Miluji plavbu na motorové lodi, mám více jak dvacetileté zkušenosti s prodejem lodního příslušenství. Jsem provozovatelkou plaveb pro radost na Vltavě v Praze i mimo ni. Předávám informace všem, kteří potřebují poradit s plavbou v ČR, s motorem či příslušenstvím na své nebo pronajaté lodi. Vás ostatní, kteří nevlastníte loď a rádi byste pluli, zvu na naše plavby. Více informací zde>> Jsem autorkou ebooku Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech. více informací zde>> Napsat mi můžete na plavby@ivetarichterova.cz Můj příběh si můžete přečíst zde>>
  • 12 rad před vyplutím, aby se plavba nestala noční můrou.

    Praktické rady před vyplutím pro každého.

  • Přihlášení plavidla na SPS snadno a rychle

    Průvodce papírováním krok po kroku pro úspěšnou cestu na úřad.

  • Ebook Proplouváme plavebními komorami bez stresu v 10 bodech

  • Romantické večerní plavby Prahou na lodi AMBER